Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 22/5/2015 22:20

Điều kiện tính hưởng trợ cấp theo QĐ số: 52/2013/QĐ-TTg

Điều kiện  tính hưởng trợ cấp theo QĐ số: 52/2013/QĐ-TTg

GD&TĐ - Tôi công tác trong ngành Giáo dục được 35 năm 10 tháng. Tôi làm giáo viên trực tiếp đứng lớp là 19 năm và thời gian làm công tác quản lý có tham gia giảng dạy là 16 năm 10 tháng. 

Tôi nghỉ hưu từ ngày 1/7/2011, bậc lương cuối cùng trước lúc nghỉ hưu là 4,65. Tôi chỉ được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo 2 tháng (tháng 5 và tháng 6) với tỷ lệ 34%. Vậy tôi có được hưởng trợ cấp theo Quyết định số: 52/2013/QĐ-TTg hay không? – Nguyễn Thị Chiến (Thị trấn Đăk Hà, Kon Tum).

Trả lời:

Ngày 30/8/2013, Thủ tướng ban hành Quyết định số: 52/2013/QĐ-TTg quy định về chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Theo đó, đối tượng áp dụng Nghị định này là: Nhà giáo nghỉ hưu khi đang trực tiếp giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội hoặc giảng dạy, hướng dẫn thực hành tại các xưởng trường, trạm, trại, phòng thí nghiệm, tàu huấn luyện của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục đại học công lập (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục công lập).

Còn tại Điều 3 Nghị định trên quy định: Nhà giáo quy định tại Điều 2 Quyết định này được hưởng chế độ trợ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây:

Có thời gian trực tiếp giảng dạy, giáo dục, hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập từ đủ 5 năm (đủ 60 tháng) trở lên;

Nghỉ hưu (kể cả trường hợp chờ đủ tuổi để hưởng lương hưu và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu) trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/1994 đến ngày 31/5/2011;

Đang hưởng lương hưu tại thời điểm ngày 1/1/2012. Trường hợp đang tạm dừng hưởng lương hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì được hưởng trợ cấp sau khi được hưởng lại lương hưu.

Căn cứ vào các quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp theo Quyết định số: 52/2013/QĐ-TTg.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm