Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 11/6/2015 10:33

Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập

Điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập

GD&TĐ - Hỏi: Con tôi là người dân tộc thiểu số hiện đang là sinh viên của một tường cao đẳng công lập. 

Tuy nhiên, hiện gia đình tôi đã chuyển ra sinh sống ở thành phố Sơn La vậy, con tôi có được hưởng chế độ chính sách hỗ trợ chi phí học tập hay không? – Giàng A Phong (**aphongsl@gmail.com).

* Trả lời:

Ngày 15/10/2014, liên bộ gồm: Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số: 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số: Số 66/2013/QĐ-TTG ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, thi đỗ vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng.

Tại Điều 2 Thông tư này quy định: Để được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí học tập, sinh viên phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo từng thời kỳ.

Thi đỗ vào học đại học, cao đẳng hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục đại học, bao gồm: đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng tại năm tham dự tuyển sinh theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, và theo thư bạn viết, nếu gia đình bạn thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ thì con bạn sẽ được hưởng chế độ chính sách hỗ trợ chi phí học tập theo quy định hiện hành.

Sỹ Điền