Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 16/1/2015 11:07

Điều kiện được vay vốn từ gói hỗ trợ nhà ở

Vợ chồng bà Trần Thị Phương Thảo là viên chức Nhà nước, hiện đang sinh sống và công tác tại tỉnh Ninh Bình. Do khó khăn về nhà ở nên vợ chồng bà có nguyện vọng vay vốn từ gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa lại nhà ở của mình.

Vừa qua, ngày 19/12/2014 vợ chồng bà có đến một số ngân hàng thương mại tỉnh Ninh Bình để hỏi vay từ gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng thì được trả lời, tỉnh Ninh Bình không có dự án nhà ở phù hợp để hưởng gói hỗ trợ này nên tỉnh không triển khai dự án.

Bà Thảo muốn được biết, gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng có được triển khai ở tỉnh Ninh Bình không? Vợ chồng bà đều là viên chức Nhà nước thuộc đối tượng bổ sung trong Nghị quyết số 61/NQ-CP của Chính phủ có thuộc diện được vay không?

Về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ (gói 30.000 tỷ đồng) là chương trình cho vay ưu đãi về lãi suất được thực hiện trên phạm vi cả nước. Như vậy, gói 30.000 tỷ đồng có được triển khai ở tỉnh Ninh Bình.

Nếu người vay đáp ứng được các điều kiện quy định tại các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng, NHNN về chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành thì sẽ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi này.

Điều kiện để được vay vốn từ gói hỗ trợ nhà ở

Để được vay vốn hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng của Chính phủ để xây dựng/sửa chữa lại nhà ở của mình, khách hàng cần phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại các văn bản sau:

- Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 21/8/2014 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ;

- Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định về đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở;

- Thông tư số 32/2014/TT-NHNN ngày 18/11/2014 của NHNN hướng dẫn về quy chế cho vay hỗ trợ nhà ở;

- Các điều kiện cho vay theo quy định của pháp luật hiện hành về cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng của NHNN (hiện nay là Quyết định 1627) và văn bản hướng dẫn trong hệ thống của ngân hàng thương mại.

Theo quy định hiện hành, các điều kiện để được vay vốn từ gói hỗ trợ nhà ở của Chính phủ bao gồm:

Về phương án vay vốn: Có mục đích vay vốn để trả các chi phí chưa thanh toán phát sinh kể từ ngày 21/8/2014 (không bao gồm chi phí thuế) để xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình.

Về khả năng tài chính: Người vay cần chứng minh có đủ vốn tối thiểu là 30% tổng chi phí xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở và có khả năng trả nợ vay ngân hàng đầy đủ, đúng hạn.

Các điều kiện khác như xác định đối tượng vay vốn, tính pháp lý của mảnh đất, hiện trạng nhà ở, đơn đề nghị... cần đáp ứng theo quy định tại Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 của Bộ Xây dựng.

Căn cứ kiến nghị của bà Trần Thị Phương Thảo, đối chiếu với các quy định hiện hành, NHNN xét thấy chưa có đủ thông tin để trả lời bà Thảo có thuộc đối tượng và đủ các điều kiện vay vốn gói hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ hay không. Do vậy, NHNN đề nghị vợ chồng bà Thảo cần làm việc trực tiếp với các ngân hàng thương mại tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ, xem xét, thẩm định, quyết định cho vay theo đúng cơ chế tín dụng hiện hành và quy định tại Thông tư hướng dẫn của NHNN và Bộ Xây dựng.

Theo Cổng thông tin Điện tử Chính phủ