Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 15/1/2015 08:13

Điều kiện được nâng lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu

Điều kiện được nâng lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học của một trường tiểu học công lập. Tôi đã có thông báo nghỉ hưu từ ngày 22/10/2014, thời điểm nghỉ hưu là ngày 1/4/2015. 

Vậy tôi có thuộc trường hợp được nâng bậc lương trước thời hạn khi đã có thông báo nghỉ hưu không? – Nguyễn Thị Hải – giáo viên ở thành phố Hồ Chí Minh.

* Trả lời:

Thông tin của bạn đưa khá là chung chung nên rất khó để chung tôi tư vấn chính xác cho bạn. Vì vậy chúng tôi đưa ra một số cơ sở pháp lý sau để bạn có thể tham khảo và xác định xem trường hợp của mình có thuộc đối tượng được nâng lương trước thời hạn hay không.

Theo Khoản 2, Khoản 3 Điều 3 của Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quy định về chế độ nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu, nếu trong thời gian giữ bậc đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này, chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và kể từ ngày có thông báo nghỉ hưu đến trước ngày nghỉ hưu còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên theo quy định thì được nâng một bậc lương trước thời hạn 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được chọn một trong hai chế độ nâng bậc lương trước thời hạn quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này.

Sỹ Điền