Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 12/7/2018 07:31

Điều kiện để nâng lương trước thời hạn

Điều kiện để nâng lương trước thời hạn

GD&TĐ -  Hỏi: Năm 2017, tôi đã được nâng lương trước thời hạn. Năm nay, tôi có thành tích xuất sắc, vậy tôi có được nâng lương trước thời hạn trước nữa không?

Trương Minh Tuấn (minhtuan***@gmail.com)

* Trả lời: Theo quy định thì cán bộ công chức, viên chức không được thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Cụ thể, tại các Điểm a, b Khoản 1 Điều 3 Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 Bộ Nội vụ “Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động”, quy định: Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 của Thông tư và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Về tỷ lệ nâng bậc lương trước thời hạn được hướng dẫn như sau: Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (trừ các đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều này) được nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong một năm không quá 10% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị.

Danh sách trả lương của cơ quan, đơn vị được xác định theo quyết định của cấp có thẩm quyền giao biên chế (đối với cán bộ, công chức) hoặc phê duyệt số lượng người làm việc (đối với viên chức và người lao động) tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Tuy nhiên, tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư số: 08/2013/TT-BNV quy định: Không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Sỹ Điền

Thuytranggct@gmail.com (19/07/2018 13:35:38 PM)

Theo quy định hiện hành là không xét thi đua 3 năm đó bạn

Nguyễn Tiến Thiêm (17/07/2018 09:02:32 AM)

Em có nhiều thành tích và được cấp trên công nhận bằng văn bản nhiều năm liền, năm vừa rồi em sinh con thứ 3, vậy năm nay em có được tăng lương trước thời hạn không ạ.