Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 23/1/2019 07:48

Điều kiện để mở lớp mầm non tư thục

Trường mầm non tư thục phải tuân thủ điều lệ do ngành GD đề raTrường mầm non tư thục phải tuân thủ điều lệ do ngành GD đề ra

GD&TĐ - Hỏi: Tôi đang có ý định mở lớp mầm non tư thục. Xin hỏi điều kiện để mở lớp như thế nào? - Nguyễn Thị Yến Trang (yentrang***@gmail.com).

Trả lời: Nội dung bạn quan tâm, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Điều 8 Văn bản hợp nhất số: 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ GD&ĐT “Ban hành Điều lệ Trường mầm non” có quy định về nhà trường, nhà trẻ được thành lập khi có đủ các điều kiện sau: Có đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

Đề án thành lập nhà trường, nhà trẻ xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến xây dựng trường; tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển nhà trường, nhà trẻ.

Nhà trường, nhà trẻ được phép hoạt động GD khi có đủ các điều kiện sau: Có quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ; Có đất đai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định tại Chương IV của Điều lệ này, bảo đảm đáp ứng yêu cầu, duy trì và phát triển hoạt động GD;

Địa điểm xây dựng nhà trường, nhà trẻ bảo đảm môi trường GD, an toàn cho người học, người dạy và người lao động; Có từ ba nhóm trẻ, lớp mẫu giáo trở lên với số lượng ít nhất 50 trẻ em và không quá 20 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo;

Có Chương trình GDMN và tài liệu chăm sóc, GD trẻ theo quy định của Bộ GD&ĐT; Có đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện Chương trình GDMN và tổ chức các hoạt động GD theo quy định tại Điều 22, Điều 24 của Điều lệ này; Có đủ nguồn lực tài chính theo quy định để đảm bảo duy trì và phát triển hoạt động GD; Có quy chế tổ chức và hoạt động của nhà trường, nhà trẻ.

Trong thời hạn 2 năm, nếu nhà trường, nhà trẻ có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều này thì được cho phép hoạt động GD. Hết thời hạn quy định nếu không đủ điều kiện để được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập nhà trường, nhà trẻ bị thu hồi.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc – Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

Báo GD&TĐ

Tin tiêu điểm