Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 9/3/2017 07:07

Điều kiện để giáo viên được miễn thực hiện tập sự

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên hợp đồng với trường được gần 2 năm thì thi đỗ viên chức giáo viên. Xin hỏi trường hợp của tôi có phải tập sự hay không? - Nguyễn Phương Thảo (nguyenphuongthao***@gmail.com).

* Trả lời:

Tại Điều 10 Thông số: 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ có nêu: Người trúng tuyển viên chức được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên;

- Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Người được tuyển dụng đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, nếu không có đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này thì phải thực hiện chế độ tập sự.

Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên nếu trong thời gian hợp đồng bạn có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì bạn sẽ được miễn chế độ thực hiện tập sự.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm