Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 4/6/2017 11:54

Điều kiện để được hưởng trợ cấp tiền do tai nạn lao động

Điều kiện để được hưởng trợ cấp tiền do tai nạn lao động

GD&TĐ - Hỏi: Chồng tôi là giáo viên, trên đường đi làm bị tai nạn. Xin hỏi điều kiện để được hưởng trợ cấp tiền do tai nạn lao động được quy định như thế nào? – Trương Thị Nga (truongnga***@gmail.com).

* Trả lời:

Điều 43 Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành quy định: Người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau: Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động; Trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.

Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại Khoản 1 Điều này.

Nếu chồng bạn bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì sẽ được hưởng chế độ tai nạn lao động. Nếu bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên thì chồng bạn sẽ được hưởng chế độ trợ cấp một lần được quy định tại Điều 46 Luật trên. Cụ thể:

- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được hưởng trợ cấp một lần.

- Mức trợ cấp một lần được quy định như sau:

+ Suy giảm 5% khả năng lao động thì được hưởng 05 lần mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 0,5 lần mức lương cơ sở;

+ Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, còn được hưởng thêm khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống thì được tính bằng 0,5 tháng, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3 tháng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

Trong trường hợp chồng bạn bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do bị tai nạn lao động thì sẽ được trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo hiểm xã hội. Cụ thể:

- Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng.

- Mức trợ cấp hằng tháng được quy định như sau:

+ Suy giảm 31% khả năng lao động thì được hưởng bằng 30% mức lương cơ sở, sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở;

+ Ngoài mức trợ cấp quy định tại điểm a khoản này, hằng tháng còn được hưởng thêm một khoản trợ cấp tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, từ một năm trở xuống được tính bằng 0,5%, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội được tính thêm 0,3% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc để điều trị.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm