Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 1/10/2017 19:46

Điều kiện công nhận bậc 7 Khung trình độ Quốc gia

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Theo quy định tại Quyết định số 1982/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung trình độ Quốc gia Việt Nam, người có bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo có khối lượng học tập tối thiểu 150 tín chỉ, đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương bậc 7 được công nhận có trình độ tương đương Bậc 7.

Theo phản ánh của ông Trần Phong (Sóc Trăng), trước đây ông có học Đại học chuyên ngành Kinh tế Tài chính Tín dụng do trường Đại học Cần Thơ đào tạo, với tổng số 195 tín chỉ.

Tại quy định về Khung trình độ Quốc gia Việt Nam, khung 7 là khung đào tạo Thạc sĩ. Tuy nhiên, trong khung 7 có quy định "...người có bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo có khối lượng học tập tối thiểu 150 tín chỉ, đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương bậc 7 được công nhận có trình độ tương đương Bậc 7".

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, ông Phong hỏi, ông có được công nhận trình độ tương đương bậc 7 không, nếu được công nhận thì nơi nào công nhận và công nhận như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 1982/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Khung trình độ Quốc gia Việt Nam: "người có bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo có khối lượng học tập tối thiểu 150 tín chỉ, đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương bậc 7 được công nhận có trình độ tương đương Bậc 7".

Trong nội dung phản ánh của ông Trần Phong không có minh chứng về chương trình đào tạo của trường Đại học Cần Thơ về khối lượng tín chỉ là 195 tín chỉ, đồng thời chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo có đáp ứng chuẩn đầu ra tương đương bậc 7 theo Quy định tại Khung trình độ quốc gia hay không chưa xác định được.

Do đó, chưa đủ căn cứ để khẳng định văn bằng của ông Trần Phong tương đương bậc 7.

Chinhphu.vn

Tin tiêu điểm