Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 12/1/2017 07:07

Điểm thi tuyển viên chức sẽ được niêm yết thông báo công khai

Ảnh có tính chất minh họa/internetẢnh có tính chất minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tuyển giáo viên ưu tiên bằng cấp hơn hay chuyên môn hơn? Quá trình xét hợp đồng giáo viên có cần công khai điểm của thí sinh ứng tuyển không? – Lương Văn Đạt (luongdat***@gmail.com).

* Trả lời:

Rất khó để trả lời cho bạn rằng, trong tuyển dụng viên chức nói chung và giáo viên nói riêng coi trọng bằng cấp hơn hay chuyên môn hơn. Cả hai đều quan trọng và bổ trợ cho nhau trong quá trình tuyển dụng và công việc sau này.

Mặt khác việc tuyển dụng còn phải căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước và quy chế tuyển dụng của cơ quan, đơn vị nơi bạn đăng ký tuyển dụng.

Về văn bản quy phạm pháp pháp luật của Nhà nước, hiện nay được các địa phương căn cứ để tổ chức tuyển dụng viên chức đó là: Luật viên chức và Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ “về tuyển dung, sử dụng và quản lý viên chức”.

Cụ thể tại Điều 20, 21 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP có nêu: Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nguyên tắc tuyển dụng: Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật. Bảo đảm tính cạnh tranh.

Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập. Ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số.

Về thông báo kết quả tuyển dụng, tại Điều 17 Nghị định trên có nêu:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển của Hội đồng tuyển dụng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải niêm yết công khai kết quả thi tuyển hoặc xét tuyển tại trụ sở làm việc và trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức (nếu có).

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả thi tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi tuyển.

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức giao Hội đồng tuyển dụng tổ chức chấm phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo theo quy định tại Khoản này.

- Sau khi thực hiện các quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký, nội dung thông báo phải ghi rõ thời gian và địa điểm người trúng tuyển đến ký hợp đồng làm việc.

Như vậy, điểm của các thí sinh tham gia kỳ thi tuyển dụng viên chức sẽ được niêm yết công khai theo quy định.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm