Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 6/7/2017 11:29

Điểm nóng khiếu kiện: Cần tăng cường trợ giúp pháp lý

Hoạt động trợ giúp pháp lý cho người dânHoạt động trợ giúp pháp lý cho người dân

GD&TĐ - Thời gian qua, tình hình khiếu kiện kéo dài, đông người phức tạp, chủ yếu liên quan đến đất đai, đền bù giải phòng mặt bằng đã đang là vấn đề thời sự cần phải có giải pháp tháo gỡ. Nhiều địa phương đã huy động cả hệ thống trị vào cuộc để tìm cách giải quyết dứt điểm, các Trung tâm trợ giúp pháp lý (TGPL) ở các địa phương cũng không đứng ngoài nhiệm vụ này.

Một số địa phương đã giao nhiệm vụ cụ thể cho TGPL như tổ chức hoạt động TGPL lưu động đến địa phương có khiếu kiện đông người, phức tạp để triển khai việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt TGPL giải đáp thắc mắc của người dân liên quan đến vụ việc khiếu kiện.

Khác với hoạt động TGPL lưu động thông thường, TGPL lưu động tại các địa phương là điểm nóng về khiếu kiện đông người có những điểm khác biệt cụ thể như: Nội dung người dân hỏi không rộng, không phân tán, chỉ xoáy quanh các vấn đề khiếu kiện, buổi hoạt động TGPL trở nên nặng nề do bức xúc khiếu kiện của người dân; hoặc có một số đối tượng quá khích lợi dụng buổi TGPL để chửi bới, cố tình gây rối trật tự…Đây là điểm khác biệt, đặc thù và khó khăn nhất đối với cán bộ thực hiện TGPL.

Muốn thực hiện có hiệu quả nhiệm chính trị này, cán bộ TGPL phải thực hiện nhiều biện pháp "tiền trạm" như tìm hiểu thông tin về vụ việc khiếu kiện đông người; số lượng người khiếu kiện, độ "nóng" của khiếu kiện, tính chất, mức độ của người khiếu kiện…đặc biệt, nghiên cứu hồ sơ vụ việc từ cơ quan có liên quan đến vụ việc khiếu kiện như: Hồ sơ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, áp giá đền bù trên cơ sở đối chiếu với các văn bản khác có liên quan.

Đồng thời, cũng phải tìm hiểu chủ trương tiếp theo của cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu kiện như có thể tăng mức giá bồi thường, không xem xét giải quyết vụ việc hay xử lý người vi phạm về khiếu nại, tố cáo… và chắt lọc nhưng nội dung cần thiết, phù hợp để chuyển tải đến người dân.

Các hoạt động TGPL ngày càng có vai trò quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước và xu hướng chính quyền địa phương muốn thông qua hoạt động TGPL để tuyên truyền pháp luật cho người dân, đặc biệt là địa phương có các khiếu kiện đông người, phức tạp thường xuyên hơn.

Đây là nhiệm vụ chính trị vô cùng quan trọng và là trọng trách rất lớn của hoạt động TGPL. Do vậy, quá trình triển khai và thực hiện TGPL ở những địa phương có khiếu kiện đông người cần chú ý đến tính đặc thù, đánh giá toàn diện và nghiên cứu đầy đủ  vụ việc khiếu kiện mới có thể thực hiện TGPL lưu động một cách hiệu quả, là trung gian quan trọng giữa người khiếu kiện với cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc ở các địa phương hiện nay.

Đỗ Văn Nhân