Địa phương gửi báo cáo sơ kết học kỳ I về Bộ GD&ĐT trước 19/1

HẢI BÌNH - 14:39 07/01/2020
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Theo đó, các nội dung báo cáo cần tập trung gồm:

Thứ nhất: Phát triển mạng lưới trường, lớp, xây dựng trường chuẩn quốc gia và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở; công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tính đến tháng 12/2019.

Thứ 2, kết quả chỉ đạo thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm 2017-2018 (được điều chỉnh tại Công văn số 5131/BGDĐT-GDTrH về việc hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục và sơ kết học kỳ I năm học 2017-2018) và Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH gắn kết với việc thực hiện Chương tình giáo dục phổ thông 2018.

Trong đó, lưu ý việc xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường phổ thông; đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá; chỉ đạo, quản lý hoạt động dạy học, giáo dục.

Thứ 3, công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; việc xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, vệ sinh; biện pháp khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm, thu, chi sai quy định.

Thứ 4, việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng dẫn tại Công văn số 344/BGDĐT-GDTrH của Bộ GD&ĐT; triển khai việc biên soạn, thẩm định tài liệu nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn tại công văn 1106/BGDĐT-GDTrH; kết quả công tác bồi dưỡng và chuẩn bị đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; việc triển khai tập huấn nhân rộng các nội dung do Bộ GD&ĐT tổ chức; các hoạt động bồi dưỡng khác do Sở GD&ĐT tổ chức; hoạt động đổi mới quản lí giáo dục; cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới.

Báo cáo cần có sự so sánh với cùng kỳ năm trước và có các số liệu cụ thể, nêu những kết quả nổi bật, những điển hình tiên tiến, mỗi nội dung cần có minh chứng; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân chủ quan và khách quan, bài học kinh nghiệm; các giải pháp trong học kỳ II năm học 2019-2020; các đề xuất, kiến nghị với các cấp quản lý.

Nội dung báo cáo gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 19/1/2020.

Hải Bình

Bình luận của bạn đọc