Đến hết ngày 31/12/2030 bảo đảm 100% số giáo viên đạt trình độ chuẩn theo Luật Giáo dục 2019

MINH PHONG - 08:42 10/01/2020
Ảnh minh họa/internet Ảnh minh họa/internet

Dự thảo nêu rõ lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn của giáo viên gồm:

Lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn của giáo viên được thực hiện từ ngày 1/7/ 2020 đến hết ngày 31/12/2030.

Lộ trình được thực hiện thành 2 giai đoạn:

Từ 1/7/2020 đến hết ngày 31/12/2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên phải thực hiện nâng trình độ chuẩn đang được đào tạo hoặc đã hoàn thành chương trình đào tạo được cấp bằng tốt nghiệp;

Từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 31/12/2030, thực hiện nâng chuẩn đối với số giáo viên còn lại để bảo đảm 100% số giáo viên của các cơ sở giáo dục đạt trình độ chuẩn theo quy định.

Việc thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên bảo đảm nguyên tắc: Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên phải bảo đảm phù hợp với thực tiễn và điều kiện thực hiện của giáo viên, cơ sở giáo dục, địa phương; không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy.

Việc đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên phải căn cứ vào độ tuổi; hiện trạng trình độ đào tạo của giáo viên; tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên; chuẩn nghề nghiệp giáo viên; vị trí việc làm gắn với việc sử dụng giáo viên trong các cơ sở giáo dục.

Bảo đảm khách quan, công bằng, hiệu quả.

>>>> XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Mục đích thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn của giáo viên là: Xây dựng đội ngũ giáo viên đạt trình độ chuẩn theo quy định của Luật Giáo dục ngày 14/ 6/2019.

Đồng thời nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Thực hiện chế độ chính sách đối với giáo viên theo quy định hiện hành.

Minh Phong

Bình luận của bạn đọc