Bản in

Chính sách

Thứ Hai, 17/6/2019 13:33

Đề nghị nâng mức trợ cấp xã hội với HSSV dân tộc thiểu số

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang gửi tới sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Nội dung: Đề nghị Chính phủ xem xét sửa đổi khoản 2, Quyết định 194/2001/QĐ- TTg ngày 21/12/2001 quy định về mức trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập.

Cụ thể, đề nghị nâng mức trợ cấp từ 140.000đồng/người/tháng lên 200.000đồng/người/tháng; mức trợ cấp 140.000đồng/người/tháng không còn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

Bộ GD&ĐT trả lời như sau: Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, Bộ GD&ĐT được giao nhiệm vụ tích hợp các văn bản về học bổng chính sách và hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên học tập tại các cơ sở đào tạo quy định tại các Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001; Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học; Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp.

Bộ GD&ĐT đang phối hợp với các bộ, ngành tham mưu với Chính phủ xem xét sửa đổi mức hỗ trợ trên phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

Hải Bình

Tin tiêu điểm