Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 19/6/2019 06:08

Đề nghị hỗ trợ tiền trực trưa cho giáo viên mầm non dạy 2 buổi/ngày

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Cử tri tỉnh Lai Châu đề nghị Bộ GD&ĐT, Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ thêm tiền trực trưa cho giáo viên mầm non dạy 2 buổi/ngày. 

Vì thực tế những giáo viên này, nhất là những giáo viên dạy ở những điểm trường lẻ chỉ được bố trí 1 giáo viên/lớp và mỗi ngày làm việc từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều, bình quân 1 ngày là 10 giờ, 1 tuần là 50 giờ, vượt quá 10 giờ so với quy định tại khoản 1, Điều 4 Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25/10/2011 của Bộ GD&ĐT (số giờ làm việc của giáo viên là 40 giờ/tuần).

Bộ GD&ĐT cho biết: Định mức giáo viên mầm non/lớp được quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ. Cụ thể, những nơi bố trí đủ số trẻ tối đa theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo theo quy định thì được bố trí tối đa 2,5 giáo viên/nhóm trẻ; 2,2 giáo viên/lớp đối với lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày; bố trí tối đa 1,2 giáo viên/lớp đối với lớp mẫu giáo học 1 buổi/ngày. Đối với những nơi không đủ số trẻ để bố trí theo nhóm trẻ hoặc lớp mẫu giáo theo quy định (chủ yếu ở các điểm trường lẻ) thì định mức giáo viên mầm non sẽ tính trên số trẻ bình quân theo từng độ tuổi của từng nhóm trẻ, lớp mẫu giáo.

Về chế độ làm việc của giáo viên mầm non, Thông tư số 48/2011/TT-BGDDT của Bộ GD&ĐT quy định giáo viên mầm non dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày, mỗi giáo viên dạy trên lớp đủ 6 giờ/ngày và thực hiện các công việc chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp cũng như các công việc khác do hiệu trưởng quy định để quy đổi đảm bảo làm việc 40 giờ/tuần. Bộ GD&ĐT đã yêu cầu các địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục mầm non bố trí, sắp xếp phù hợp việc giáo viên đón và trả trẻ để bảo đảm không vượt quá số giờ quy định. Trường hợp giáo viên làm việc quá số giờ quy định thì giáo viên được hưởng chế độ trả lương dạy thêm giờ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013 của Bộ GD&ĐT, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng giao thông, các địa phương thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp mẫu giáo, giảm dần các điểm trường lẻ để tạo điều kiện đầu tư cơ sở vật chất và giảm khó khăn cho giáo viên. Một số địa phương đã có hỗ trợ cho giáo viên mầm non (TP Hồ Chí Minh, Hà Nội) quy định thu tiền chăm sóc bán trú để góp phần cải thiện đời sống giáo viên.

Việc đề xuất hỗ trợ thêm tiền trực trưa cho giáo viên mầm non, Bộ GD&ĐT sẽ nghiên cứu, xem xét trong quá trình xây dựng bảng lương đề xuất ngành Giáo dục.

Hải Bình

Tin tiêu điểm