Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 4/5/2018 18:41

Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018

Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT gửi văn bản đến các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018.

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu các đơn vị xét chọn và giới thiệu 1 cá nhân nữ hoặc 1 tập thể nữ có thành tích xuất sắc đề cử trao giải năm 2018. Các đơn vị ưu tiên xét chọn tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, lợi ích cho đơn vị, cộng đồng, đóng góp vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tiêu chuẩn, thủ tục, quy trình xét chọn thực hiện theo quy định của Quỹ Giải thưởng tài năng nữ Việt Nam.

Hồ sơ đề nghị xét trao thưởng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam gửi về Bộ GD&ĐT trước ngày 15/6/2018.

Lập Phương