Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 20/9/2015 09:59

Dạy tiếng dân tộc thiểu số được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc

Dạy tiếng dân tộc thiểu số được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc

GD&TĐ - Hỏi: Xin được hỏi Tòa soạn, quy định về phụ cấp cho người dạy tiếng dân tộc thiểu số có còn hiệu lực không?

Năm học 2015-2016 này, tôi được phân công dạy dạy tiếng Khme, vậy tôi có được hưởng phụ cấp gì không? Xin cho biết cụ thể? - Nguyễn Bá Thiều (bathieu***@gmail.com)

* Trả lời:

Ngày 15/7/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số: 82/2010/NĐ-CP quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và Trung tâm giáo dục Thường xuyên. Hiện tại văn bản này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Theo đó tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 Nghị định này quy định về chế độ chính sách của giáo viên và người học cụ thể như sau:

Giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số được hưởng phụ cấp trách nhiệm công việc bằng 0,3 so với mức lương tối thiểu chung; không áp dụng chế độ phụ cấp này đối với những người đã được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo quy định tại Điều 13 Nghị định số: 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Cụ thể: Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang dạy bằng tiếng và chữ viết của các dân tộc thiểu số thì được hưởng thêm phụ cấp 50% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Ngoài ra, theo Nghị định số: 82/2010/NĐ-CP, người học còn được Nhà nước đảm bảo sách giáo khoa, tài liệu tham khảo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với từng đối tượng. Người học là cán bộ, công chức, viên chức được hưởng chế độ đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước theo quy định.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên, nếu bạn chưa được hưởng thêm phụ cấp 50% theo quy định tại Điều 13 Nghị định số: 61/2006/NĐ-CP thì bạn hoàn toàn đủ điều kiện để được hưởng phụ cấp đối với giáo viên dạy tiếng dân tộc thiểu số theo quy định tại Nghị định số: 82/2010/NĐ-CP.

Sỹ Điền

Trần Cư (01/09/2018 22:35:09 PM)

Xin tòa soạn cho biết: Tôi được phân công chu nhiệm tiểu học+ dạy tiếng dân tộc thiểu số.Vậy xin hỏi tôi có được hưởng phụ cấp dạy tiếng dân tộc không? Dạy tiếng dân trên 4 tiết trứ 23 tiết chu nhiệm.

Tin tiêu điểm