Kết nối

Đẩy mạnh hợp tác đào tạo chất lượng cao

ANH QUANG - 23:20 07/02/2020
Hỗ trợ đào tạo thí sinh tham dự các kỳ thi tay nghề quốc tế là một nội dung hợp tác giữa Tổng cục GDNN và GIZ Hỗ trợ đào tạo thí sinh tham dự các kỳ thi tay nghề quốc tế là một nội dung hợp tác giữa Tổng cục GDNN và GIZ

Theo đề xuất, trong năm 2020 và giai đoạn tiếp theo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) mong muốn GIZ tiếp tục hợp tác hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh đào tạo chất lượng cao, việc công nhận lẫn nhau về văn bằng, trình độ trong GDNN giữa hai quốc gia, đẩy mạnh hợp tác đưa lao động Việt Nam làm việc tại Cộng hòa Liên Bang Đức.

Hỗ trợ Việt Nam về mặt kỹ thuật cũng như tài chính trong đổi mới công tác thi tay nghề quốc gia, ASEAN và thế giới và phát triển các công cụ đánh giá kỹ năng nghề cho lực lượng lao động trong nước, triển khai mô hình hội đồng kỹ năng nghề, đại sứ nghề.

Bên cạnh đó, GIZ hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện chương trình đào tạo cho người đào tạo tại doanh nghiệp, xanh hóa GDNN, xây dựng báo cáo năm, hỗ trợ hợp tác GDNN với các nước khu vực ASEAN, khảo sát đào tạo nghề tại Việt Nam, xây dựng cẩm nang hợp tác GDNN với doanh nghiệp, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước, đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp, phát triển đội ngũ đánh giá viên và công cụ giám sát hệ thống đảm bảo chất lượng…Đặc biệt là công tác xây dựng chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 đến 2030.

Trên tinh thần hợp tác và xây dựng, hai bên đã thảo luận và thống nhất các nội dung, chương trình hợp tác trong năm 2020. Ông Jurgen Hartwig, Giám đốc chương trình Đổi mới đào tạo nghề Việt Nam cho biết: GIZ luôn mong muốn hợp tác và nhận được sự hỗ trợ của Tổng cục GDNN trong các hoạt động liên quan đến GDNN. Năm 2020 và những năm tiếp theo, hai bên sẽ cùng thúc đẩy mạnh mẽ hơn quá trình hợp tác đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam.

Đánh giá cao sự hợp tác và hỗ trợ của Chương trình đổi mới đào tạo nghề Việt Nam, GIZ đối với sự phát triển của hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong những năm qua, Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh đề nghị, trong giai đoạn tới GIZ tiếp tục tăng cường sự hợp tác hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực GDNN đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh hợp tác khu vực và quốc tế ngày càng sâu rộng, sự tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục nghiên cứu đề xuất những nội dung hợp tác với Tổ chức Hợp tác phát triển Đức, GIZ  trong giai đoạn sắp tới.

Anh Quang

Bình luận của bạn đọc