Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 20/3/2018 16:16

Dạy lớp ghép được hưởng phụ cấp

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi dạy lớp ghép 2 trình độ; Hiện lương của tôi đang là bậc 4 hệ số 3.03. Tôi cũng được làm tổ trưởng, phụ cấp 0.2. Xin hỏi, tiền phụ cấp dạy lớp ghép của tôi được tính như thế nào? - Hồ Đức Lợi (hoducloi***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Quyết định số: 15/2010/QĐ-TTg ngày 3/3/2010 của Thủ tướng Chỉnh phủ "Về phụ cấp dạy lớp ghép đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục công lập', quy định: Giáo viên được Thủ trưởng cơ sở giáo dục hoặc cấp có thẩm quyền phân công dạy lớp ghép được tính hưởng phụ cấp quy định tại Quyết định này.

Mức phụ cấp được hưởng như sau: Giáo viên dạy lớp ghép hai trình độ, mỗi tháng được hưởng thêm 50% tiền lương của tháng giảng dạy; Giáo viên dạy lớp ghép ba trình độ trở lên, mỗi tháng được hưởng thêm 75% tiền lương của tháng giảng dạy.

Cách tính phụ cấp: Phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả trên cơ sở tiền lương tháng của giáo viên;

Tiền lương tháng của giáo viên (T) = [hệ số lượng theo ngạch, bậc hiện hưởng + phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) + hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có)] x mức lương tối thiểu chung.

- Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 2 trình độ = T x 50%;

- Phụ cấp của giáo viên dạy lớp ghép 3 trình độ trở lên = T x 75%.

Chế độ phụ cấp dạy lớp ghép được tính trả theo tháng giảng dạy, chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Như vậy, bạn có thể áp dụng phương thức trên để tính phụ cấp dạy lớp ghép 2 trình độ của mình.

Sỹ Điền