Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 25/7/2017 17:54

Dạy học vùng đặc biệt khó khăn được hưởng chế độ ưu đãi

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Trường chúng tôi là trường THPT đóng chân trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định số: 900/QĐ-TTg. Vậy giáo viên dạy ở trường đó có được hưởng chế độ ưu đãi vùng đặc biệt khó khăn không? - Bùi Quang Thiện (mualu2008@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Điều 2 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, quy định: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

- Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

- Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

- Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Như vậy, nếu trường học các bạn đang công tác nằm trên vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn được nhà nước công nhận thì các bạn hoàn toàn đủ điều kiện được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

Lưu ý: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó (theo Điều 3 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP).

Sỹ Điền