Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 13/10/2017 10:53

Dạy học ở vùng biên giới, an toàn khu có được hưởng phụ cấp thu hút?

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Từ tháng 4/2017 trở về trước, xã Ia Chía (Ia Grai, Gia lai) là một xã vùng biên giới và xã thuộc vùng III, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

Đến cuối tháng 4/2017 thì xã tôi đang công tác không còn là xã đặc biệt khó khăn nữa (chỉ còn là xã Biên giới) nên tất cả CB-GV-NV công tác ở đây đều bị cắt tiền phụ cấp thu hút.

Đến ngày 20/6/2017 thì Thủ tướng Chính phú đã ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 20/6/2017 về việc "Phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020" thì xã tôi đang công tác (xã Ia Chía) cũng thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020. Vậy CB-GV-NV đang công tác tại đây có tiếp tục được hưởng tiền phụ cấp thu hút hay không?

* Trả lời:

Căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật sau:

- Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách, đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn";

- Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT;

- Thông tư liên tịch số: 08/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ "Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ "Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn".

Từ các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, chúng tôi không thấy có quy định hoặc hướn dẫn nào về việc giáo viên công tác ở xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020, được hưởng chế độ phụ cấp thu hút.

Trên thực tế hiện nay, quy định cụ thể danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu khác với quy định cụ thể danh sách các xã vùng dân tộc và miền núi thuộc diện đầu tư Chương trình 135, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo. Do đó các chế độ chính sách cũng sẽ không giống nhau và được các địa phương vận dụng khác nhau.

Từ thực tế nêu trên, chúng tôi không đủ cơ sở để pháp lý để trả lời là các bạn có được hưởng phụ cấp thu hút hay không?!. Vì thế cách tốt nhất là bạn nên trực tiếp hỏi phòng GD&ĐT hoặc phòng Tài chính của huyện - nơi bạn đang công tác để được giải đáp thỏa đáng.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm