Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 28/9/2018 08:27

Cử tri quan tâm đến giáo dục

Đánh giá HS tiểu học theo Thông tư 22: Hướng tới mục tiêu bảo đảm chất lượng GD toàn diện cho HS

Giờ hoạt động ngoài trời của HS Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (TP Bắc Giang)Giờ hoạt động ngoài trời của HS Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (TP Bắc Giang)

GD&TĐ - Tại Văn bản số 283/BDN ngày 6/7/2018 do Ban Dân nguyện chuyển đến Bộ GD&ĐT, truyền tải kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang đối với Bộ GD&ĐT như sau: Cử tri cho rằng việc đánh giá năng lực HS không bằng điểm số đã gây khó khăn cho việc phụ huynh theo dõi khả năng của con em, đề nghị Bộ GD&ĐT có sự điều chỉnh phù hợp.
 

Bộ GD&ĐT trả lời:

Thực hiện yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, trong đó có yêu cầu đổi mới kiểm tra và đánh giá kết quả GD theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 (Thông tư 30) quy định về đánh giá HS tiểu học và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 (Thông tư 22), sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá HS tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30.

Quan điểm chỉ đạo ở các quy định này là đánh giá vì sự tiến bộ của HS, kết hợp giữa đánh giá thường xuyên chỉ bằng nhận xét và đánh giá định kỳ. Việc đánh giá cũng trên quan điểm lấy HS làm trung tâm trong quá trình dạy và học nhằm đảm bảo chất lượng GD toàn diện, trong đó đặc biệt chú trọng đến đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi HS tiểu học.

Các quy định đánh giá HS tiểu học trong Thông tư 22 giúp cha mẹ HS có thể biết được mức độ đạt được của con em mình qua nhận xét của giáo viên trên các sản phẩm học tập của HS, qua trao đổi với giáo viên, qua tổng hợp theo định kỳ của giáo viên, qua đánh giá thường xuyên cũng như từ điểm số HS nhận được và nhận xét của giáo viên trên các bài kiểm tra định kỳ.

Thực tiễn qua triển khai đánh giá HS tiểu học theo Thông tư 22 thời gian qua cho thấy, hầu hết đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, cha mẹ HS và các tầng lớp nhân dân đã thấy được tư tưởng tiến bộ của quy định này, dần tạo được sự đồng thuận trong dư luận xã hội. Thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục theo dõi, kịp thời có những hỗ trợ, chỉ đạo để giúp cho các cơ sở GD tiểu học thực hiện có hiệu quả hơn trong đánh giá HS.

(còn nữa)

PV

Tin tiêu điểm