Bản in

Kết nối

Thứ Bảy, 20/7/2019 15:14

Đăng ký, công khai hồ sơ điện tử xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước thông báo về việc đăng ký và công khai hồ sơ điện tử của ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2019.

Theo đó, năm 2019, 4 Hội đồng Giáo sư ngành Công nghệ thông tin, Thủy lợi, Toán học và Vật lý thực hiện xét trực tuyến hồ sơ đăng ký. Các ứng viên thuộc 4 Hội đồng này truy cập vào trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước tại địa chỉ: http://wms.hdgsnn.gov.vn/login và thực hiện theo hướng dẫn để đăng ký và nộp hồ sơ điện tử.

Các ứng viên thuộc các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành còn lại truy cập vào trang thông tin điện tử của Hội đồng Giáo sư nhà nước tại địa chỉ: http://hdgsnn.gov.vn/ungvien/ và thực hiện theo hướng dẫn để đăng ký và nộp Bản đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của ứng viên;

Các Hội đồng Giáo sư cơ sở công bố công khai danh sách các ứng viên và bản đăng ký của các ứng viên trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học (nơi nhận hồ sơ của ứng viên).

Để bảo đảm kế hoạch được thực hiện đúng tiến độ, đề nghị các Hội đồng Giáo sư cơ sở tổ chức thực hiện và tạo điều kiện để các ứng viên thuộc Hội đồng mình hoàn thành các công việc nêu trên trước ngày 20/7/2019.

Hải Bình

Tin tiêu điểm