Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 20/10/2017 20:20

Đại hội Công đoàn Học viện Quản lý Giáo dục thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Quản lý Giáo dục lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Quản lý Giáo dục lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022

GD&TĐ - Sáng nay (20/10), Đại hội đại biểu Công đoàn Học viện Quản lý Giáo dục lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017-2022 chính thức được diễn ra tại Hà Nội. Tiến sỹ Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam đến dự và chúc mừng Đại hội.

Mục tiêu của Đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 là: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển của đất nước".

Công đoàn Học viện Quản lý Giáo dục, nhiệm kỳ 2017-2022 gắn liền với nhiệm vụ phát triển Học viện giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, bám sát mục tiêu và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, tiến sỹ Vũ Minh Đức - Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam biểu dương những thành tích mà Công đoàn Học viện Quản lý Giáo dục đã đạt được trên các lĩnh vực:
Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần; đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo, người lao động; triển khai các phong trào thi đua các cuộc vận động theo chỉ đạo của Công đoàn giáo dục Việt Nam.

Đồng thời đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" lồng ghép với việc triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của ngành.

Công tác tuyên truyền phải bám sát nhiệm vụ chuyên môn, phù hợp với đặc điểm tâm lý, điều kiện công tác của đoàn viên, tránh chung chung, hình thức.

Văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn Học viện Quản lý Giáo dục

Mặt khác cần đẩy mạnh chăm lo thiết thực và toàn diện cho các bộ, viên chức, người lao động; nghiên cứu, các định các lợi ích cụ thể, thiết thực của đoàn viên và người lao động để chăm lo, bảo vệ, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, các quy định, điều kiện làm việc, xây dựng mõi quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Cùng với đó, đồng hành cùng chuyên môn, tiếp tục thực hiện thắng lợi chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT với những mục tiêu, giải pháp trên cơ sở bám sát định hướng, nhiệm vụ của đơn vị, của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện.

Minh Phong

Tin tiêu điểm