Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 9/8/2018 17:28

Công việc thủ quỹ giao cho giáo viên có phù hợp?

Trong thư viện trường họcTrong thư viện trường học

GD&TĐ - * Hỏi: Tôi hiện là nhân viên trong trường học. Tôi có quyết định tuyển dụng vào làm thủ quỹ, với chức danh nghề nghiệp là thủ quỹ và được xếp lương theo mã ngạch số 06035. Trong quá trình công tác tôi không vi phạm và không bị kỷ luật. Họp thi đua cuối năm, kết quả bình xét của Ban thi đua tôi được đánh giá là chuyên môn giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nay, công việc thủ quỹ lại giao cho giáo viên. Xin hỏi phân công như thế có phù hợp không? (nhungtt***@gmail.com)

* Trả lời: Theo Điều 25 Nghị định số: 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ “Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức” quy định: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người đứng đầu đơn vị sử dụng viên chức chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của viên chức, bảo đảm các điều kiện cần thiết để viên chức thực hiện nhiệm vụ và các chế độ, chính sách đối với viên chức.

Việc phân công nhiệm vụ cho viên chức phải bảo đảm phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức vụ quản lý được bổ nhiệm và yêu cầu của vị trí việc làm.

Trong trường hợp viên chức thay đổi chức danh nghề nghiệp thì áp dụng theo quy định tại Điều 29 Nghị định trên. Cụ thể: Việc thay đổi chức danh nghề nghiệp của viên chức được thực hiện như sau: Khi chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác cùng hạng phải thực hiện thông qua việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp; Khi thăng hạng từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng ngành, lĩnh vực phải thực hiện thông qua việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Căn cứ vào quy định nêu trên, các Điều lệ Trường mầm non, Điều lệ Trường tiểu học và Điều lệ Trường trung học và theo thư bạn viết; việc hiệu trưởng phân công giáo viên sang làm thủ quỹ và không để bạn làm thủ quỹ là chưa phù hợp với các quy định hiện hành nêu trên.

  • Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).
  • Email: bandocgdtd@gmail.com.

Sỹ Điền