Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 15/9/2017 17:10

Công tác ở xã ATK có được hưởng phụ cấp?

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Cho mình hỏi xã mình là xã ATK và diện xã Chương trình 135 thì học sinh được hưởng chế độ gì? Khi hết chương trình 135 là nhưng là xã ATK thì giáo viên và Học sinh có được hưởng chế độ như Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP không ạ? - Nguyễn Hương (nguyenhuong***@gmail.com).

* Trả lời:

Tuy nhiên tại Điểm c Khoản 2 và Khoản 3 Điều 2 Thông tư liên tịch số: 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của liên bộ gồm: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, hướng dẫn về xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo và các thôn đặc biệt khó khăn quy định tại Điểm b và Điểm c, Khoản 2 Điều 1 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP như sau:

- Các quyết định khác của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc sửa đổi, bổ sung danh sách các thôn xã đặc biệt khó khăn (nếu có).

- Khi Thủ tướng Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc hoặc cơ quan có thẩm quyền ban hành các Quyết định mới phê duyệt các xã, thôn đặc biệt khó khăn thay thế các Quyết định quy định tại Khoản 1 và Khoản 2, Điều này thì thực hiện theo các Quyết định mới đó.

Như vậy, nếu như xã bạn công tác nằm trong danh sách các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quyết định của Chính phủ thì sẽ được hưởng các trợ cấp, phụ cấp theo quy định hiện hành của Nhà nước, trong đó có Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP.

Lưu ý: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang thuộc đối tượng áp dụng của chính sách quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính sách đó.

Các khoản trợ cấp, phụ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện trong thời gian thực tế làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn. Khi địa phương không thuộc diện đầu tư của Chương trình 135, đồng nghĩa với việc nơi đó không còn là vùng đặc biệt khó khăn nữa. Theo đó, các khoản phụ cấp, trợ cấp sẽ không còn.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm