Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 29/6/2017 09:26

Công tác ở vùng ĐBKK được hưởng trợ cấp theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Chúng tôi là giáo viên, nhân viên trường học trong biên chế và hiện đang công tác tại xã Cà Dy (Nam Giang, Quảng Nam). Xin hỏi, chúng tôi có được hưởng các chế độ chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ hay không? – Lê Quang Trung (lequangtrung@gmail.com).

* Trả lời:

Nếu xã Cà Dy thuộc phạm điều chỉnh của Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định này thì các bạn thuộc đối tượng được hưởng các chế độ chính sách theo quy định hiện.

Cụ thể, Khoản 2 Điều 1 quy định vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm:

- Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1;

- Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

- Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp,… (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, các bạn sẽ được hưởng về phụ cấp thu hút, phụ cấp công tác lâu năm, một số trợ cấp và thanh toán tiền tàu xe đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định hiện hành của Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP nêu trên.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm