Bản in

Công đoàn

Thứ Hai, 24/4/2017 14:25

Công đoàn GD TPHCM cảnh báo việc mạo danh tổ chức công đoàn đến tuyên truyền

Công đoàn GD TPHCM cảnh báo việc mạo danh tổ chức công đoàn đến tuyên truyền

GD&TĐ - Ngày 20/4/2017, Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục thành phố HCM có văn bản số76 /TB-CĐGD thông báo đến Công đoàn Giáo dục các cấp trong Ngành về việc mạo danh tổ chức công đoàn đến tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Theo văn bản này, trong thời gian qua đã có một số cá nhân sử dụng các văn bản giả, mạo danh Trung tâm Công tác xã hội Cộng đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố để liên hệ với cơ quan, đơn vị.

Qua đó giới thiệu về việc Công ty TNHH phát triển Havana phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố thực hiện tổ chức chương trình truyền thông tư vấn sức khỏe về nguyên nhân giải pháp phòng chống bệnh phụ khoa và hạnh phúc gia đình cho công nhân viên nữ khối doanh nghiệp trên địa bàn (hoàn toàn miễn phí), người thực hiện liên hệ tên Lưu Thị Thúy Kiều, số điện thoại: 0938.556.045.

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục thành phố thông tin đến các cấp công đoàn về việc cảnh giác với các cá nhân sử dụng văn bản giả mạo của Trung tâm Công tác Xã hội Cộng đoàn và mạo danh Liên đoàn Lao động thành phố trong việc phối hợp tổ chức chương trình truyền thông tư vấn sức khỏe về nguyên nhân giải pháp phòng chống bệnh phụ khoa và hạnh phúc gia đình cho công nhân viên nữ khối doanh nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể như sau: Trung tâm Công tác Xã hội Cộng đoàn trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố không có ban hành công văn số 03/CTXH ngày 27/2/2017 về việc truyền thông chăm sóc sức khỏe phụ nữ thời kỳ hiện đại.

Liên đoàn Lao động thành phố không có chủ trương phối hợp với Công ty TNHH phát triển Havana để thực hiện các nội dung như trên.

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục thành phố thông báo và đề nghị công đoàn giáo dục các cấp nếu nhận được các văn bản giả mạo với nội dung trên đề nghị đơn vị thông tin về Công đoàn Giáo dục thành phố và báo ngay cho cơ quan công an biết để xử lý người giả danh theo quy định pháp luật.

Lập Phương