Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 22/2/2017 13:07

Có phải bắt buộc thưởng Tết?

Có phải bắt buộc thưởng Tết?

Việc thưởng Tết không phải là quy định bắt buộc, mà đây là chính sách do từng cơ quan, đơn vị áp dụng phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của đơn vị.

Bạn H.T - Email: xxx hỏi: Em làm việc ở bệnh viện cũ đến tháng 8/2016, thưởng Tết năm 2017 em có được hưởng theo quy đình của luật không?

Luật sư Phạm Thị Thúy Kiều (Văn phòng Luật sư số 6, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) trả lời:

Điều 103 BLLĐ 2012 quy định:

1. Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

2. Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc, sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Do đó, việc thưởng Tết không phải là quy định bắt buộc, mà đây là chính sách do từng cơ quan, đơn vị áp dụng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của đơn vị.

Thực tế, việc thưởng Tết còn căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng lao động của người lao động trong cả năm làm việc, và thường chỉ áp dụng đối với những nhân viên đang làm việc cho tới thời điểm xét thưởng Tết. Do đó, bạn nên liên hệ với Cty xem mình có thuộc đối tượng được thưởng cho những tháng đã làm việc cho Cty trong năm 2016 hay không?

Theo Lao Động