Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 28/6/2015 12:33

Có được tính phụ cấp thâm niên nhà giáo từ khi đóng bảo hiểm xã hội?

Có được tính phụ cấp thâm niên nhà giáo từ khi đóng bảo hiểm xã hội?

GD&TĐ - Tôi trực tiếp giảng dạy tại một trường THCS và đóng bảo hiểm từ năm 1998. Đến năm 2002 tôi được biên chế chính thức, từ đó tôi công tác và đóng bảo hiểm liên tục trong ngành.

Tuy nhiên khi tính phụ cấp thâm niên tôi bị trừ đi 18 tháng tập sự và lấy mốc là năm 2002 (năm tôi được biên chế). Trong khi đó một đồng nghiệp khác cùng số năm công tác như tôi nhưng lại không đóng bảo hiểm. 

Sau khi họ được biên chế thì mới đóng bảo hiểm nhưng lại được phụ cấp thâm niên từ năm đóng bảo hiểm XH. Xin hỏi chuyên mục: Cách tính như vậy có đúng không? Hồ Văn Khánh (hokhanh***@gmail.com).

* Trả lời:

Trước hết bạn cần hiểu tường minh Nghị định số: 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và Thông tư liên tịch số: 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều của Nghị định này.

Căn cứ vào các văn bản nêu trên, một trong những đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên là Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

Còn tại Điểm a, Khoản 3 Điều 2 Nghị định số: 54/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo quy định thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên như sau: Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;

Theo thư bạn viết, năm 2002 bạn mới chính thức được vào biên chế nên phụ cấp thâm niên của bạn được tính từ năm này. Khoảng thời gian trước đó bạn không được hưởng phụ cấp này mặc dù bạn có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Còn các đồng nghiệp của bạn được tính phụ cấp thâm niên kể từ khi đóng bảo hiểm xã hội là do kể từ khi họ đóng bảo hiểm xã hội cũng là lúc họ chính thức được vào biên chế.

Như vậy cách tính chế độ phụ cấp thâm niên của bạn là đúng với hướng dẫn của Thông tư liên tịch số: 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH.

Sỹ Điền