Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 25/5/2014 09:00

Có được hưởng đồng thời trợ cấp thai sản và thất nghiệp không?

Có được hưởng đồng thời trợ cấp thai sản và thất nghiệp không?

GD&TĐ - Người lao động có được hưởng đồng thời chế độ trợ cấp thai sản và trợ cấp thất nghiệp không? Nguyễn Trang Nhung tỉnh Bến Tre (nghuyentranggv@gmai.com)

* Trả lời: Theo quy định của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn hiện hành, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp mà bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện:

- Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật;

- Đã đăng ký thất nghiệp với cơ quan lao động khi bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc;

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày đăng ký với cơ quan lao động theo quy định.

Người lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi sinh con nếu đã đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con (kể cả trường hợp đã nghỉ việc trước thời điểm sinh con).

Như vậy, theo quy định trên thì đối với mỗi chế độ, nếu người lao động đáp ứng đầy đủ các điều kiện thì được hưởng chế độ đó.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm