Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 26/10/2015 19:00

Chuyển trường đại học, có tiếp tục được miễn học phí?

Chuyển trường đại học, có tiếp tục được miễn học phí?

Sinh viên Phan Bảo Nam (An Giang) là con thương binh hạng 1/4, theo học ngành Công nghệ thông tin hệ đại học tại một trường Đại học ở TP Cần Thơ.

Sau 1 năm học thì sinh viên Nam thi lại đại học và đỗ vào ngành Cơ điện tử của trường Đại học ở TP. Hồ Chí Minh.

Khi học ở Cần Thơ một năm, sinh viên Nam đã được hưởng chế độ miễn học phí. Sinh viên Nam hỏi, khi chuyển qua trường mới ở TP. Hồ Chí Minh sinh viên có được miễn học phí đối với đối tượng là con thương binh nữa không?

Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 17 của Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/5/2014 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì "Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với học sinh, sinh viên, học viên trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc cơ sở giáo dục đại học".

Đối chiếu với quy định này vì sinh viên Phan Bảo Nam đã hưởng chế độ miễn học phí một năm ở trường Đại học ở TP. Cần Thơ, do vậy khi đi học tại trường đại học ở TP Hồ Chí Minh, sinh viên sẽ được hưởng chế độ miễn học phí sau khi trừ đi thời gian sinh viên đã được hưởng chế độ tại trường Đại học ở TP Cần Thơ.

Theo Báo Điện tử Chính phủ