Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 23/9/2019 13:58

Chuyển nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ về Cục Quản lý chất lượng

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Từ ngày 20/9/2019, nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ sẽ được giao cho Cục Quản lý chất lượng.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành quyết định về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng.

Theo Quyết định này, chuyển giao nhiệm vụ quản lý cung cấp phôi văn bằng, chứng chỉ nêu tại khoản 2, điều 4, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Quyết định số 2077/CĐ-BGDĐT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT từ Văn phòng về Cục Quản lý chất lượng.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Bộ GD&ĐT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

PV

Tin tiêu điểm