Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 18/6/2015 15:57

Chuyên gia sang giúp Lào được hưởng tối đa không quá 36 triệu đồng?

Chuyên gia sang giúp Lào được hưởng tối đa không quá 36 triệu đồng?

GD&TĐ - Hỏi: Xin được hỏi hồ sơ để được xét hưởng chế độ trợ cấp đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào? Lê Hải Hà (lehaiha***@gmail.com)

* Trả lời:

Về vấn đề này chúng tôi xin được tư vấn như sau: Ngày 14/10/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 57/2013/QĐ-TTg về việc trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm – Pu – Chi – A.

Theo đó tại Khoản 1 Điều 4 Quyết định này quy định: Hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp được quy định như sau:

- 1 Tờ khai của đối tượng. Trường hợp đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này đã chết trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì thân nhân trực tiếp của đối tượng lập Tờ khai;

- Quyết định cử đối tượng sang làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a; Quyết định về nước (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền);

- Quyết định nghỉ hưu hoặc nghỉ việc do mất sức lao động (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền) của người đã nghỉ hưu hoặc nghỉ việc do mất sức lao động;

- Quyết định nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc Quyết định thôi việc và hồ sơ lý lịch khai trước khi nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc có xác nhận của cơ quan quản lý (bản chính hoặc bản sao của cơ quan có thẩm quyền) của người nghỉ việc chờ hưởng chế độ hưu trí hoặc thôi việc;

- Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về thời gian thực tế của đối tượng được cử sang làm chuyên gia tại Lào, Căm-pu-chi-a đối với đối tượng thiếu giấy tờ quy định tại Điểm b và Điểm c Khoản 1 Điều này;

- Giấy ủy quyền của các thân nhân trực tiếp của đối tượng cho một người đứng tên làm thủ tục hưởng trợ cấp đối với trường hợp đối tượng đã chết nhưng còn các thân nhân trực tiếp.

Bạn có thể căn cứ vào quy định nêu trên để làm hồ sơ xét hưởng chế độ theo quy định hiện hành.

Cụ thể, theo Điều 3 Quyết định trên quy định: Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định này có thời gian làm việc thực tế tại Lào và Căm-pu-chi-a từ đủ 12 tháng trở lên (kể cả cộng dồn) được hưởng trợ cấp một lần, cứ một năm (đủ 12 tháng) được trợ cấp là 3.000.000 đồng, nhưng tối đa không quá 36.000.000 đồng.

Khi tính thời gian hưởng trợ cấp một lần, nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính tròn một năm, dưới 6 tháng được tính bằng nửa (1/2) năm.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm