Bản in

Kết nối

Thứ Ba, 17/10/2017 09:21

Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS HCM năm học 2017-2018

Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS HCM năm học 2017-2018

GD&TĐ - Căn cứ Chương trình số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016 về phối hợp hoạt động giữa ngành Giáo dục với Đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, Bộ GD&TĐ  vàTrung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành chương trình phối hợp hoạt động năm học 2017 – 2018.

Theo đó Chương trình số 642 yêu cầu:  Nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả của ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ.

Phát huy vai trò và tiềm năng của học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ trong các nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế, xã hội.

Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền Phong (TNTP) trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, học sinh, sinh viên, học viên thông qua các hoạt động Đoàn, Hội, Đội, phong trào thiếu niên và các hoạt động giáo dục. 

Xem nội dung chi tiết TẠI ĐÂY

Theo Bộ GD&ĐT

Tin tiêu điểm