rssheader

17/05/2021

Chuẩn bị điều kiện cần thiết triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới

Hải Bình - 01/08/2019, 07:00 GMT+07 | Kết nối
Ảnh minh họa Ảnh minh họa

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết, để triển khai Chương trình GDPT mới, Bộ GD&ĐT đã tích cực chuẩn bị các điều kiện thực hiện như sau:

Về chuẩn bị đội ngũ giáo viên (GV) và cán bộ quản lý (CBQL) cơ sở giáo dục: Trên cơ sở Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và CBQL cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDPT giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025, ngày 6/2/2017, Chính phủ và Ngân hàng Thế giới đã ký kết Hiệp định số 5857-VN tài trợ cho “Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ GV, CBQL cơ sở GDPT” (Chương trình ETEP).

Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các địa phương rà soát quy hoạch mạng lưới các cơ sở GDPT gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng cơ sở vật chất, số lượng, cơ cấu, chất lượng GV đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình GDPT; ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp GV và chuẩn hiệu trưởng cơ sở GDPT; rà soát, đánh giá năng lực của GV và CBQL giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp mới; ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và CBQL giáo dục; xây dựng tài liệu bồi dưỡng GV và CBQL giáo dục để thực hiện Chương trình GDPT mới.

Đồng thời, Bộ đã xây dựng dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường sư phạm thông qua bộ chỉ số đánh giá năng lực đào tạo của các trường sư phạm do Chương trình ETEP đang hoàn thiện; tổ chức nhiều cuộc tập huấn, bồi dưỡng GV theo hướng tiếp cận với những nội dung đổi mới chương trình GDPT theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.

Các trường sư phạm trọng điểm, chủ chốt phối hợp với các trường sư phạm khác và Chương trình ETEP tiến hành nghiên cứu đổi mới chương trình GDPT, nội dung đào tạo để xây dựng mới chương trình đào tạo thống nhất trong cả nước.

Về việc chuẩn bị cơ sở vật chất: Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo ban hành các quy định về chuẩn, quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với cơ sở vật chất và thiết bị dạy học cho các trường mầm non, phổ thông và các văn bản hướng dẫn để các địa phương thực hiện.

Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và chương trình GDPT. Trong đó mục tiêu, lộ trình và kinh phí thực hiện đề án được xây dựng đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất thực hiện đổi mới Chương trình, sách giáo khoa GDPT mới. Đồng thời, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương đề xuất danh mục và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định để giao vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện mục tiêu kiên cố hóa trường, lớp học giai đoạn 2017 – 2020. Tổ chức rà soát quy định hiện hành về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu và tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường phổ thông.

Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn các cơ sở GDPT quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có và đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp học; ưu tiên ngân sách địa phương, tăng cường huy động nguồn lực xã hội đầu tư cơ sở vật chất cho cơ sở GDPT.

Ý kiến của bạn

Bạn còn 500/500 ký tự

Xem thêm