Bản in

Kết nối

Thứ Bảy, 15/6/2019 15:25

Chính sách ưu đãi tại vùng an toàn khu của Trung ương?

Chính sách ưu đãi tại vùng an toàn khu của Trung ương?

GD&TĐ - Hỏi: Hiện nay, tôi công tác tại huyện được Chính phủ kí quyết định là huyện vùng an toàn khu của Trung ương. Như vậy, tôi có được hưởng chính sách ưu đãi theo Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP hay không? Lê Văn Tùng (letungdtd***@gmail.com)

Trả lời: Theo Điều 2 Nghị định số: 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ “Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” quy định: Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

Các đối tượng quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Khoản 1 Điều này, bao gồm: Huyện đảo Trường Sa, Hoàng Sa, DK1; Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp… (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, nếu nơi bạn đang công tác thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt nêu trên thì bạn sẽ được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi theo Nghị định số:116/2010/NĐ-CP.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

GD&TĐ

Tấn (19/06/2019 00:09:58 AM)

Mọi người đang công tác ở huyện an toàn khu muốn biết là có được hưởng chính sách hay không.

Tin tiêu điểm