Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 16/7/2015 16:44

Chính sách ưu đãi đối với người học ngành năng lượng nguyên tử ở ngoài nước

Chính sách ưu đãi đối với người học ngành năng lượng nguyên tử ở ngoài nước

GD&TĐ - Hỏi: Xin được hỏi quý Tòa soạn, những người học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử ở nước ngoài thì được hưởng các chế độ chính sách ưu đãi gì? – Nguyễn Thị Trâm (nguyentram***@gmail.com).

* Trả lời:

Ngày 26/12/2014, liên bộ gồm: Bộ Tài chính, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư liên tịch số: 208 /2014/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn dẫn một số điều của Nghị định soosL 124/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Thông tư này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/2/2015.

Theo đó, tại Điều 3 của Thông tư trên hướng dẫn chính sách ưu đãi đối với người học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử ở ngoài nước như sau:

Sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh được Bộ GD&ĐT cử đi học các chuyên ngành trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử ở ngoài nước bằng nguồn ngân sách nhà nước được hưởng các chế độ ưu đãi sau:

- Cấp vé máy bay:

- Sinh viên đại học và nghiên cứu sinh được cấp 2 vé khứ hồi (hạng phổ thông) trong thời gian học tập để đi và về Việt Nam.

- Học viên cao học được cấp 1 vé khứ hồi (hạng phổ thông) trong thời gian học tập để đi và về Việt Nam.

Cấp lệ phí làm hộ chiếu, visa.

Cấp sinh hoạt phí theo mức bằng 1,2 lần mức sinh hoạt phí toàn phần cao nhất (theo khu vực) hiện đang được Chính phủ chi trả cho lưu học sinh được cử đi đào tạo ở nước ngoài (không học ngành năng lượng nguyên tử) bằng Ngân sách nhà nước, quy định tại Thông tư số 206.

Ví dụ: Theo quy định tại Thông tư số 206, lưu học sinh Việt Nam được cử đi học tại Liên bang Nga được cấp sinh hoạt phí toàn phần cao nhất hiện nay là 480 USD/tháng, thì lưu học sinh Việt Nam được cử đi học tại Liên bang Nga ngành năng lượng nguyên tử sẽ được cấp sinh hoạt phí là 480 USD/tháng x 1,2 = 576 USD/tháng.

Mua bảo hiểm y tế tối thiểu do nước sở tại quy định áp dụng chung cho công dân nước ngoài đến học tập.

Cấp lệ phí sân bay, tiền tàu, xe từ sân bay đến trường và ngược lại.

Nội dung, mức chi và thủ tục thanh toán các chế độ quy định tại điểm a, b, d, đ khoản 1 của Điều này được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 144 và Thông tư số 206.

Giữ nguyên lương đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh trong thời gian học tập, nghiên cứu ở nước ngoài.

Giảng viên, cán bộ quản lý, cán bộ khoa học và kỹ thuật làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở ngoài nước theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt được hưởng mức chi, nội dung chi theo quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.

Sỹ Điền