Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 19/7/2017 15:44

Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý công tác ở các thôn đặc biệt khó khăn

Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý công tác ở các thôn đặc biệt khó khăn

GD&TĐ - Thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nhận được những băn khoăn, thắc mắc về việc chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý công tác ở các thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến vấn đề này như sau:

1. Tại điểm b, khoản 2 Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 27/3/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn có quy định:

“ 2. Phạm vi áp dụng:

b) Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 163/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn hoàn thành cơ bản mục tiêu chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc miền núi, biên giới và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135 giai đoạn 1999 - 2005); Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010 (Chương trình 135 giai đoạn II) và các quyết định khác của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).”

Như vậy, phạm vi áp dụng của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ là các xã thuộc Danh mục vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Về phê duyệt các xã vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 164/2006/QĐ-TTg ngày 11/7/2006; Quyết định số 113/2007/QĐ-TTg ngày 20/7/2007; Quyết định số 1105/2009/QĐ-TTg ngày 28/7/2009.

Do đó nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác tại 31 ấp thuộc danh sách thôn đặc biệt khó khăn được phê duyệt tại Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc xã khu vực II vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn II chưa được hưởng các chính sách quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/06/2006 của Chính phủ.

2. Ngày 24/12/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2010/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Theo đó, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Do đó, phụ cấp thu hút của các nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các thôn đặc biệt khó khăn được phê duyệt tại Quyết định số 01/2008/QĐ/UBDT ngày 11/01/2008 của Ủy ban Dân tộc được hưởng phụ cấp thu hút theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 3 Thông tư liên tịch số 08/2011/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính.

3. Ngày 23/02/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 19/2013/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2013).

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 35/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/02/2013 của Chính phủ quy định vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chính sách theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP và Nghị định số 19/2013/NĐ-CP của Chính phủ, gồm: (a) Các huyện đảo: Trường Sa, Hoàng Sa; (b) Các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; (c) Các thôn, buôn, xóm, bản, làng, phum, sóc, ấp... (gọi chung là thôn) đặc biệt khó khăn theo quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Như vậy, từ ngày 15/4/2013, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở các thôn đặc biệt khó khăn được phê duyệt tại Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008 của Ủy ban Dân tộc được hưởng phụ cấp ưu đãi theo Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ.

Theo Bộ GD&ĐT