Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 2/11/2018 21:33

Chiến sĩ thi cấp cơ sở được nâng lương trước thời hạn?

Ảnh minh họaẢnh minh họa

 

* Hỏi: Năm học 2017 – 2018, tôi là giáo viên được UBND huyện công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi cấp cơ sở. Xin hỏi, trường hợp của tôi có được nâng lương trước thời hạn hay không? Nguyễn Thị Liễu (nguyenlieu***@gmail.com)

* Trả lời: Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư số: 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ, hướng dẫn: Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 2 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này.

Về xác định thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc được quy định như sau: Thành tích để xét nâng bậc lương trước thời hạn được xác định theo thời điểm ban hành quyết định công nhận thành tích đạt được trong khoảng thời gian 6 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên và 4 năm gần nhất đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống tính đến ngày 3/12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Riêng đối với trường hợp đã được nâng bậc lương trước thời hạn thì tất cả các thành tích đạt được trước ngày có quyết định nâng bậc lương trước thời hạn trong khoảng thời gian 6 năm và 4 năm quy định tại Điểm này không được tính để xét nâng bậc lương trước thời hạn cho lần sau.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, trường hợp của bạn thuộc đối tượng được xem xét để nâng lương trước thời hạn. Tuy nhiên, để được nâng bậc lương trước thời hạn hay không, còn phụ thuộc vào Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn của cơ quan, đơn vị. Vì vậy, bạn cần hỏi lại hiệu trưởng về Quy chế này để quyền lợi của mình được giải quyết chính đáng.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc – Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

Sỹ Điền