Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 17/6/2019 10:57

Chỉ đề nghị bổ sung biên chế khi vượt số tiết định mức 17 tiết/tuần

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Nội gửi văn bản yêu cầu thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở về việc lập kế hoạch biến chế năm học 2019-2020.

Theo đó, đối với các trường THPT, khi lập biểu dự kiến kế hoạch biên chế năm học 2019-2020, Sở GD&ĐT lưu ý phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm đối với giáo viên phù hợp, đúng quy định để đảm bảo cơ cấu giáo viên hợp lý. Chỉ đề nghị bổ sung biên chế khi số tiết dạy trung bình của giáo viên hiện có môn học đó vượt quá số tiết định mức 17 tiết/tuần.

Khuyến khích các đơn vị sử dụng tiết kiệm biên chế thấp hơn định mức 2,25 giáo viên/1 lớp nhằm hạn chế hiện tượng thừa giáo viên cục bộ khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

Khi lập biểu dự kiến kế hoạch biên chế năm học 2019-2020, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường THPT căn cứ Thông tư 16/2017/TT-BGDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Tham khảo Bảng tra cứu lập kế hoạch biên chế giáo viên các trường THPT năm học 2019-2020 gửi kèm để xác định số lượng, cơ cấu giáo viên các môn học. Báo cáo chính xác số tiết tự chọn, số tiết kiêm nhiệm của giáo viên, số tiết dạy trung bình của 1 giáo viên/tuần theo từng môn học để làm căn cứ đề xuất biên chế…

Hải Bình

Tin tiêu điểm