Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 19/5/2019 20:00

Chế độ với nhà giáo nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên

Cần chính sách hợp lý đối với nhà giáo nghỉ hưu. Ảnh: Hữu CườngCần chính sách hợp lý đối với nhà giáo nghỉ hưu. Ảnh: Hữu Cường

GD&TĐ - Bộ GD&ĐT nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình cho rằng:

 Hiện nay, giáo viên đã giảng dạy tại các trường công lập được điều động sang giảng dạy tại các trường THPT bán công khi nghỉ hưu không được hưởng trợ cấp đối với nhà giáo theo quy định tại Điều 2 của Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 về quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, cử tri đã kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Vì vậy, cử tri tiếp tục đề nghị sớm có quyết định để những giáo viên thuộc trường hợp nêu trên đỡ thiệt thòi.

Về nội dung này, Bộ GD&ĐT cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 21/2011/QH13 ngày 26/11/2011 của Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội khóa XIII, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu.

Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chính sách, các cơ quan Bảo hiểm Xã hội tại các địa phương đã hướng dẫn các đối tượng hoàn thiện hồ sơ và giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời đối với những người đủ điều kiện.

Sau 5 năm thực hiện, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, các bộ, ngành liên quan tổ chức tổng kết công tác thực hiện Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg và có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất văn bản thay thế Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg (Báo cáo số 971/BC-BGDĐT ngày 9/10/2018).

Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 10605/VPCP-KGVX ngày 1/11/2018 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đồng ý việc xây dựng văn bản thay thế Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30/8/2013 quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng phụ cấp thâm niên trong lương hưu. Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang triển khai thực hiện.

Hải Bình