Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 4/4/2019 09:24

Chế độ Tổng phụ trách Đội

Ảnh minh họaẢnh minh họa

GD&TĐ - Hỏi: Tổng phụ trách Đội là do Hiệu trưởng chỉ định hay phải do bình bầu? Tôi là giáo viên Ngữ văn, được Hiệu trưởng giao nhiệm vụ kiêm Tổng phụ trách Đội. Như vậy có đúng hay không? Sau khi hết nhiệm kỳ 5 năm, tôi có được trở lại giảng dạy của một giáo viên hay không? Ngoài ra, tôi được hưởng chế độ gì khi làm Tổng phụ trách Đội? Nguyễn Ngọc Trang (ngoctrang***@gmail.com)

Trả lời: Theo Điều 4 Thông tư số: 27/2017/TT-BGDĐT ngày 8/11/2017 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn: Hiệu trưởng thống nhất với Hội đồng trường về việc chọn giáo viên làm Tổng phụ trách Đội. Hiệu trưởng ra quyết định cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội của nhà trường sau khi có ý kiến thống nhất của phòng GD&ĐT hoặc sở GD&ĐT (đơn vị quản lý trực tiếp nhà trường) và Hội đồng Đội cùng cấp.

Tại Điều 5 Thông tư quy định: Thời hạn giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội là 5 năm. Hết thời hạn trên, nhà trường có trách nhiệm bố trí giáo viên trở lại giảng dạy theo đúng chuyên ngành được đào tạo. Trường hợp giáo viên hết thời hạn được cử nhưng còn đủ tiêu chuẩn và có nguyện vọng tiếp tục làm Tổng phụ trách Đội thì Hiệu trưởng thống nhất với Hội đồng trường để xem xét, quyết định theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

Trường hợp giáo viên chưa hết thời hạn được cử mà thôi không làm Tổng phụ trách Đội thì Hiệu trưởng ra quyết định thôi cử đối với giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, đồng thời cùng Hội đồng trường xem xét, chọn và cử giáo viên khác thay thế theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

Như vậy, sau 5 năm làm Tổng phụ trách đội, nhà trường có trách nhiệm bố trí cho bạn trở lại giảng dạy theo đúng chuyên ngành được đào tạo. Về các chế độ khi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của Pháp luật và các quy định tại các văn bản sau: Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 của Bộ Nội. Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT. Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GD&ĐT. 

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

GD&TĐ

Tin tiêu điểm