Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 18/1/2019 07:00

Chế độ phụ cấp thâm niên

Học sinh đọc sách trong thư viện nhà trườngHọc sinh đọc sách trong thư viện nhà trường

GD&TĐ - Hỏi: Tôi đang phụ trách thư viện tại trường THCS, thuộc ngạch 15.114, ngạch V.07.03.09. Theo Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH, tôi chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên. Nay có Thông tư số: 27/2018/TT-BGDĐT thì tôi có được hưởng phụ cấp này hay không?

Trả lời: Theo Điều 1, 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV- BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ GD&ĐT - Bộ Nội vụ - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính, hướng dẫn: Nhà giáo trong biên chế, đang giảng dạy, GD trong các cơ sở GD công lập thuộc hệ thống GD quốc dân và các trường, trung tâm, học viện thuộc cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Cụ thể: Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này phải được xếp vào các ngạch viên chức ngành GD-ĐT (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15).

Còn tại Điều 1 Thông tư số: 27/2018/TT-BGDĐT ngày 25/10/2018 của Bộ GD&ĐT, hướng dẫn: Sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH như sau: “Các đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này phải được xếp vào các ngạch viên chức chuyên ngành GD - ĐT (các ngạch có 2 chữ số đầu của mã số ngạch là 15) hoặc các hạng viên chức chuyên ngành GD - ĐT (các hạng có các ký tự đầu của mã số hạng là V.07)”.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, và theo thư bạn viết, bạn đang phụ trách thư viện tại trường THCS, do đó chúng tôi đưa ra hai giả thiết để bạn tham khảo:

Thứ nhất, nếu phụ trách thư viện chỉ là công việc kiêm nhiệm và bạn vẫn là giáo viên trực tiếp đứng lớp thì bạn sẽ được hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định hiện hành.

Thứ hai, nếu bạn đã chuyển hẳn sang làm công việc phụ trách thư viện và không còn trực tiếp đứng lớp nữa thì bạn sẽ không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

Báo GD&TĐ

Tin tiêu điểm