Bản in

Kết nối

Thứ Hai, 2/9/2019 16:19

Chế độ chuyển vùng?

Ảnh minh họa/ InternetẢnh minh họa/ Internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi công tác được 22 năm. Hiện nay, đang công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Tôi có tổng thời gian 10 năm 6 tháng công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Tháng 9/2019 tôi xin nghỉ việc về làm ở doanh nghiệp tư nhân. Vậy tôi có được hưởng chế độ chuyển vùng theo Nghị định 116 không? Ngọc Cường (ngoccuong***@gmail.com)

Trả lời: Theo Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ “Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”.

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: Mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu. Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau: Dưới 3 tháng thì không tính; Từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thì được tính bằng 1/2 năm công tác; Từ trên 6 tháng đến 12 tháng thì được tính bằng 1 năm công tác.

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, chúng tôi có thể hiểu việc bạn xin nghỉ việc về làm ở doanh nghiệp tư nhân là do nguyện vọng chủ quan, chứ không phải là viên chức được cơ quan có thẩm quyền điều động từ vùng đặc biệt khó khăn đến vùng thuận lợi công tác. Do đó, bạn không thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp một lần theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

GD&TĐ

Tin tiêu điểm