Bản in

Chính sách

Thứ Sáu, 26/7/2019 13:55

Chế độ chuyển vùng?

Ảnh internetẢnh internet

GD&TĐ - Hỏi: Tôi là giáo viên ở xã vùng III từ năm 2002 - 2019 của huyện Thông Nông (Cao Bằng). Năm học này, tôi chuyển về trường thị trấn. Vậy tôi chuyển công tác ra khỏi vùng III, tôi có được hưởng chế độ chuyển vùng theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP hay không? Nông Thu Liễu (thulieu***@gmail.com)

Trả lời: Theo Điều 6 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định về trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng như sau: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (KTXH ĐBKK) từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện KTXH ĐBKK.

Như vậy, nếu bạn thuộc đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định số 116/2010/NĐ-CP nêu trên, cùng với thời gian công tác ở vùng III – vùng có điều kiện KTXH ĐBKK như trong thư bạn viết, thì bạn đủ điều kiện được hưởng trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, khi bạn chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KTXH ĐBKK, bạn sẽ được hưởng trợ cấp một lần (theo Điều 8 Nghị định trên). Cụ thể: Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH ĐBKK từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KTXH ĐBKK hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện KTXH ĐBKK.

Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện KTXH ĐBKK được trợ cấp bằng 1/2 tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: Mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện KTXH ĐBKK hoặc nghỉ hưu.

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ chính sách đối với nhà giáo, bạn đọc gửi về chuyên mục: Hộp thư bạn đọc - Báo Giáo dục & Thời đại: 29B, Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Email: bandocgdtd@gmail.com.

GD&TĐ

Tin tiêu điểm