Bản in

Kết nối

Chủ Nhật, 8/10/2017 20:53

Chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên dạy thể dục

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - * Hỏi: Giáo viên hợp đồng dạy thể dục có được hưởng tiền phụ cấp ngoài giời và tiền đồng phục không? – Cương (Cuongthu1842012@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Quyết định số: 51/2012/QĐ-TTg "Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục, thể thao" ngày 16/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ; chúng tôi không thấy có điều khoản nào quy định là giáo viên trong biên chế hay hợp đồng mới được hưởng các chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục.

Vì vậy nếu bạn là giáo viên hợp đồng thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì bạn sẽ thuộc đối tượng được hưởng các chế độ chính sách theo Quyết định số: 51/2012/QĐ-TTg hiện hành.

Cụ thể, tại các Điều 3, 4 của Quyết định có nêu: Chế độ bồi dưỡng được chi trả bằng tiền và được tính bằng 1% mức lương tối thiểu chung cho 1 tiết giảng thực hành.

Chế độ bồi dưỡng bằng tiền không áp dụng đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao trong các cơ sở giáo dục thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân.

Đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao dạy chuyên trách môn thể dục, thể thao được cấp 2 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 2 đôi giầy thể thao/năm, 4 đôi tất thể thao/năm, 04 áo thể thao ngắn tay/năm.

Đối với giáo viên, giảng viên dạy kiêm nhiệm (giáo viên dạy môn học khác dạy kiêm nhiệm môn thể dục, thể thao) được cấp 1 bộ quần áo thể thao dài tay/năm, 1 đôi giày thể thao/năm, 2 đôi tất thể thao/năm, 2 áo thể thao ngắn tay/năm.

Trang phục thể thao do Việt Nam sản xuất, phù hợp với khí hậu từng vùng, miền.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mẫu mã, chủng loại, chất lượng trang phục thể thao để thực hiện thống nhất ở các cơ sở giáo dục.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm