Bản in

Kết nối

Thứ Sáu, 30/11/2018 18:00

TÁC PHẨM ĐOẠT GIẢI BÁO CHÍ TOÀN QUỐC “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VIỆT NAM” NĂM 2018

Cắm bản

GD&TĐ - Tác phẩm Cắm bản đoạt giải C thể loại Truyền hình, tác giả  Nông Tiến Nguyên, Nguyễn Văn Minh , Trần Kim Tiến. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tỉnh Yên Bái.
 

 

Tin tiêu điểm