Bản in

Kết nối

Thứ Tư, 29/3/2017 07:07

Cách tính trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước sạch

Ảnh minh họa/internetẢnh minh họa/internet

GD&TĐ - Hỏi: Nhà nước có hướng dẫn chi tiết về tiền trợ cấp mua nước ngọt đối với giáo viên vùng đặc biệt khó khăn hay không? Ở trường tôi việc này làm không thống nhất nên nảy sinh những bất cập. Mong Tòa soạn giải thích giúp? - Nguyễn Thị Thu (nguyenthu***@gmail.com).

* Trả lời:

Về vấn đề này, chúng tôi xin được viện như sau để bạn tham khảo và có cơ để kiến nghị đến nhà trường, cấp có thẩm quyền.

Cụ thể, tại 6 Thông tư liên tịch số: 08/2011/TTLT-BNV-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ “Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khan”, có nêu cụ thể như sau:

- Vùng thiếu nước ngọt và sạch theo mùa là vùng do điều kiện tự nhiên không có nước hoặc có nhưng không đủ phục vụ nhu cầu sinh hoạt từ 1 tháng liên tục trở lên trong năm.

* Căn cứ để tính trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch cho một người bao gồm:

- Định mức tiêu chuẩn: 6 mét khối/người/tháng (a);

- Số tháng thực tế thiếu nước ngọt và sạch trong 1 năm (b);

- Chi phí mua và vận chuyển 1 mét khối nước ngọt và sạch đến nơi ở và nơi làm việc của cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang do UBND cấp tỉnh quy định (c);

- Giá nước ngọt và sạch để tính chi phí nước ngọt và sạch trong tiền lương là giá kinh doanh một mét khối nước sạch do cấp có thẩm quyền ở địa phương quy định (d).

* Cách tính:

+ Mức trợ cấp được hưởng 1 tháng là: a x (c - d).

+ Mức trợ cấp được hưởng trong 1 năm là: a x (c - d) x b.

UBND cấp tỉnh căn cứ vào điều kiện cụ thể của các xã ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thuộc quyền quản lý để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định vùng thiếu nước ngọt và sạch, thời gian và mức hưởng trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch cho phù hợp. Riêng người hưởng lương trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân thực hiện theo quy định của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm