Bản in

Kết nối

Thứ Năm, 28/5/2015 20:13

Cách tính số ngày nghỉ phép hằng năm

Cách tính số ngày nghỉ phép hằng năm

GD&TĐ - Hỏi: Tôi ký hợp đồng làm việc với một trường đại học công lập từ tháng 1/2015 đến nay. Vậy tôi đã đủ điều kiện để được nghỉ phép năm hay chưa? – Trương Thúy Hạnh (thuyhanh***@gmail.com).

* Trả lời:

Theo Khoản 2, Điều 6 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của BLLĐ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động quy định: Thời gian thử việc theo hợp đồng lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm.

Còn tại Điều 7 Nghị định trên quy định: Số ngày nghỉ hằng năm theo Khoản 2, Điều 114 BLLĐ được tính như sau: Lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm; kết quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 1 đơn vị.

Khoản 2 Điều 114 BLLĐ quy định: Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

Như vậy bạn có thể dựa vào các quy định nêu trên để tính số ngày nghỉ phép của mình.

Sỹ Điền

Tin tiêu điểm